Zaznacz stronę

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2022r. zmarła Mecenas Henryka Kaźmierczak-Gubańska.

Pogrążona w smutku rodzina i przyjaciele.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Henryki Kaźmierczak Gubańskiej, z siedzibą w Koninie, świadczy usługi w zakresie prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem obrony oskarżonych przed sądami powszechnymi, a także reprezentowaniem oskarżycieli posiłkowych przed w.w. sądami.

Prawo Karne jest to zespół przepisów prawnych, regulujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za popełnienie czynów zabronionych pod groźbą kary.

Prawo karne dzieli się na:

  • prawo karne materialne, które obejmuje przepisy regulujące stosowanie kar i innych środków karnych za popełnienie szkodliwych społecznie zachowań zabronionych pod groźbą kary,
  • prawo karne procesowe, które stanowi procedurę karną oraz zajmuje się problematyką stosowania prawa karnego materialnego,
  • prawo karne wykonawcze, które określa zasady wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

Prawa karnego

ze szczególnym uwzględnieniem obrony oskarżonych przed sądami powszechnymi, a także reprezentowaniem oskarżycieli posiłkowych przed w.w. sądami.

Prawa rodzinnego

ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, rozdzielności majątkowej.

Prawa cywilnego

ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych, podziału majątku, spraw z zakresu prawa spadkowego oraz dotyczących odszkodowań z tytułu poniesionych szkód w wypadkach drogowych.

Prawa gospodarczego

ze szczególnym uwzględnieniem niezapłaconych w terminie należności,