Zaznacz stronę

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2022r. zmarła Mecenas Henryka Kaźmierczak-Gubańska.

Pogrążona w smutku rodzina i przyjaciele.

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Henryki Kaźmierczak Gubańskiej, z siedzibą w Koninie, świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych, podziału majątku, spraw z zakresu prawa spadkowego oraz dotyczących odszkodowań z tytułu poniesionych szkód w wypadkach drogowych.

Prawo Cywilne stanowi zespół norm prawnych, regulujących stosunki prawne o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa.

Z prawa cywilnego wyodrębnia się takie działy jak: prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo zobowiązań, prawo rodzinne i opiekuńcze.

Spory sądowe w tym dziale prawa to m.in. sprawy o:

  • rozwód i separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • zachowek,
  • spadek i dziedziczenie,
  • zapłatę wierzytelności,
  • rozgraniczenie.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

Prawa karnego

ze szczególnym uwzględnieniem obrony oskarżonych przed sądami powszechnymi, a także reprezentowaniem oskarżycieli posiłkowych przed w.w. sądami.

Prawa rodzinnego

ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, rozdzielności majątkowej.

Prawa cywilnego

ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych, podziału majątku, spraw z zakresu prawa spadkowego oraz dotyczących odszkodowań z tytułu poniesionych szkód w wypadkach drogowych.

Prawa gospodarczego

ze szczególnym uwzględnieniem niezapłaconych w terminie należności,