Zaznacz stronę

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2022r. zmarła Mecenas Henryka Kaźmierczak-Gubańska.

Pogrążona w smutku rodzina i przyjaciele.

Adwokat Jakub Gubański

Jakub Gubański ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (z wyróżnieniem), gdzie ukończył także dwa lata studiów doktoranckich.
Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego, utworzonego wraz z Uniwersytetem Florydy.
W ramach stypendium Socrates Erasmus studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia).
Publikował m.in. na łamach „Crime, Law and Social Change”, „Gazety finansowej” oraz „The Wall Street Journal Polska”. Biegle włada językiem angielskim.
Od 2006r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką.

Adwokat Jakub Gubański specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradza w transakcjach fuzji i przejęć oraz sprawach antymonopolowych. Podczas stażu w Brukseli zajmował się prawem Unii Europejskiej, uczestniczył w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości.

Adwokat Jakub Gubański został w 2012 roku laureatem nagrody RISING STARS„Wschodzące Gwiazdy Prawa”.

„… W rankingu tym znaleźli się prawnicy (do 35 roku życia), którzy wykazali się ponadprzeciętną pracowitością, ogromną wiedzą, znajomością języków obcych, aktywnością zawodową w kraju i na arenie międzynarodowej, chęcią stałego dokształcania, a także kreatywnym i nieszablonowym myśleniem.”

(vide: Serwis Informacyjny Adwokatury Polskiej)

Adwokat Henryka Kaźmierczak-Gubańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym.

Adwokat Agnieszka Gubańska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie rodzinnym i cywilnym.

Adwokat Aleksander Gubański

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (rozwody), rodzinnym i karnym