Adwokat Konin - prawo karne, rodzinne, cywilne, spadkowe, gospodarcze

Adwokat Konin - Kancelaria

Adwokat Konin

Kancelaria adwokacka, Adwokat Henryka Kaźmierczak-Gubańska

Adwokat Henryka Kaźmierczak-Gubańska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej do 1983r. wykonywała zawód prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.

W okresie 1983 – 1993 prowadziła samodzielną Kancelarię Radcy Prawnego w Koninie. Od 1993 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie rodzinnym i cywilnym.

Kancelaria współpracuje z:

tym samym zapewniając Klientom pełną obsługę prawną.

Kancelaria od siedmiu lat prowadzi obsługę prawną jednostki samorządu terytorialnego (miasta i gminy).

W ramach świadczonych usług Kancelaria współpracuje z:

Adwokatem Jakubem Gubańskim

Jakub Gubański ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (z wyróżnieniem), gdzie ukończył także dwa lata studiów doktoranckich.
Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego, utworzonego wraz z Uniwersytetem Florydy.
W ramach stypendium Socrates Erasmus studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia).
Publikował m.in. na łamach „Crime, Law and Social Change”, „Gazety finansowej” oraz „The Wall Street Journal Polska”. Biegle włada językiem angielskim.
Od 2006r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką.

Adwokat Jakub Gubański specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradza w transakcjach fuzji i przejęć oraz sprawach antymonopolowych. Podczas stażu w Brukseli zajmował się prawem Unii Europejskiej, uczestniczył w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości.

Adwokat Agnieszką Gubańską

Adwokat Agnieszka Gubańska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenia zawodowe zdobywała w indywidualnych kancelariach adwokackich oraz jako szef działu prawnego jednej z wiodących spółek internetowych. Ukończyła aplikację adwokacką.
Prowadzi KANCELARIĘ ADWOKACKĄ w Warszawie i od 2006r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Agnieszka Gubańska specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych cywilnych i gospodarczych w szczególności związanych z ochroną dóbr osobistych.

Więcej informacji na stronie: www.gubanska.pl

Adwokatem Aleksandrem Gubańskim

Adwokat Aleksander Gubański ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006 – 2010 był członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie ukończył aplikację adwokacką. Pracował w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Waltosia.

Uczestniczył w pracach nad projektowaniem ustaw karnych, gdzie współpracował z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Sędziami Sądu Najwyższego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w indywidualnej kancelarii adwokackiej oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych m.in. spółkach z o.o. Adwokat Aleksander Gubański specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym oraz gospodarczym.

Więcej informacji na stronie: www.adwokatgubanski.pl

Adwokat Konin

Walidacja XHTMLWalidacja CSS